Avsnitt 50 Elevhälsans roll och resursernas ansvar

Inte sällan får resurser i skolan – ibland unga personer utan vare sig erfarenhet eller utbildning, ta det tyngsta ansvaret kring barn och unga som mår dåligt i skolan. Hur kan och bör elevhälsan stötta här? Hur behöver rektorer ta ansvar för att ge resurser rätt stöd? I avsnitt 50 pratar vi om elevhälsans roll …

Avsnitt 49 Minds föräldralinje

Gun-Britt Berg, föräldrapodden, Johanna Nordin, verksamhetsansvarig Minds hjälplinjer, Marit Sahlström och Åsa Johansson, Magelungen Utveckling.  I avsnitt 49 pratar vi om hur förälder kan ta hjälp när oron tar över och när vi känner oss osäkra i vårt föräldraskap. Delakänslan-podden har träffat Johanna Nordin, verksamhetsansvarig för Minds stödtelefonlinjer och Gun-Britt Berg, volontär på föräldralinjen. Vad är det föräldrarna tar…

Avsnitt 48 Hur hanterar vi ovissheten i pandemin? Med psykologen Kata Nylén.

Hur hanterar vi kris och ovisshet denna speciella vår? I avsnitt 48 pratar Delakänslan-podden med Kata Nylén, psykolog på Magelungen Utveckling och en av grundarna till Klimatpsykologerna och reder ut vad som egentligen är livsnödvändigt i pandemitider. Kata ger även konkreta tips hur vi kan hantera vår egen samt våra barns eventuella oro. Detta avsnitt…

Avsnitt 47 Karin ”Kajjan” Andersson om kroppshat och kroppspositivism

Vad är kroppshat, hur kan vi tänka kring ordet tjock och hur kan kroppsdestruktivitet te sig hos våra barn? I avsnitt 47 träffar vi journalisten, kroppsaktivisten och författaren Karin “Kajjan” Andersson för att prata om kroppspositivt föräldraskap. Kajjans nya bok heter “Livsviktigt – en handbok i kroppspositivt föräldraskap”.

Avsnitt 46 Josefin Sörensen och Suman Rynnert delar känslan

Åsa Johansson och Marit Sahlström möter Suman Rynnert och Josefin Sörensen i avsnitt 46. Hur kan vi tänka när självdestruktiva tankar tar över bara för att vi gått in och scrollat på någon ”lyckad” persons Insta? Och vad gör man om man känner sig som en outsider i skolan? I avsnitt 46 pratar vi med Josefin Sörensen…

Avsnitt 45 Sandra Dahlén

Hur påverkas vår lust och vår sexualitet av vårt psykiska mående? Måste vi må bra för att orka ha sex?  Dela känslan podden gästas av Sandra Dahlén som i över 20 år har arbetat med frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och sexualitet. Hon har skrivit flertalet böcker, bland annat ”Sex med mera”och  “Hallongrottan – en bok om slidsex” som är hennes senaste bok.  Hon är en uppskattad och flitigt anlitad föreläsare och utbildare.  

Avsnitt 44 Ullakarin Nyberg

Avsnitt 44 Vad är egentligen ett hälsofrämjande samhälle och vilka ingredienser behöver vi för att skapa ett meningsfullt liv? Vilka är de största farorna för vårt mående idag? Delakänslan-podden möter Ullakarin Nyberg, specialist i psykiatri, med dr och suicidforskare. Ullakarin är överläkare vid Norra Stockholms Psykiatri, hon forskar om suicid vid Karolinska Institutet och är en flitigt anlitad föreläsare. Ullakarin har också skrivit boken ”Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord” och ”Suicidprevention i praktiken” (Natur och Kultur). I podden pratar vi även om Marit Sahlströms nya bok Skred –…

Dela känslan avsnitt 43 med Doris Dahlin

Delakänslan-podden är tillbaka i lite ny tappning! Vi som gör podden heter Åsa Johansson och Marit Sahlström och jobbar på Magelungen Utveckling. Vi önskar lyfta frågor kring psykisk (o)hälsa, vad det innebär att vara människa och hur vi kan hantera de motgångar och utmaningar som uppstår, inte minst i unga år. I det här avsnittet…

Avsnitt 42 – Järvaveckan och ett Hejdå!

Delakänslan-podden på Järvaveckan. I det här avsnittet är delakänslan-podden på Järvaveckan: Vi pratar med invånare från närområdet om allt ifrån hur skolan är till fördomar om Orten. Till min hjälp har jag min kollega och vän Aiman Jihar. Jag säger även hejdå, då delakänslan-podden nu kommer att ta en paus. Tack till alla er som…

Avsnitt 41 – Ätstörningar och självskadebeteende med Niclas Christoffer

Delakänslan-podden möter Niclas Christoffer  I fyrtioförsta avsnittet fick vi möjligheten att prata med Niclas Christoffer som är författare, komiker och föreläsare. Niclas har skrivit tre böcker varav alla innehåller ett viktigt ämne inom ramen för psykisk ohälsa. Böckerna heter ”Som Zlatan fast bättre”, ”Som James Dean fast snyggare” och ”Airtight”. Vi pratar om psykisk (o)hälsa i det lilla och i  det…

Avsnitt 40 – Samhällets press på unga med Madeleine och Victoria

Delakänslan-podden i ett samtal med Madeleine och Victoria. I fyrtionde avsnittet av delakänslan-podden bjöd jag (Victoria) in min nära vän Madeleine för att ha ett samtal om psykisk ohälsa och samhällets press på unga idag. Avsnittet kommer därför vara lite annorlunda jämfört med de andra, då det inte är en typisk intervju-podd. Vi pratar om varför unga känner så mycket press idag,…

Avsnitt 39 – Psykisk ohälsa i gymnasiet med Louise och Mårten från Tilia

Delakänslan-podden möter Louise Aronsson och Mårten Granlund från Föreningen Tilia. I trettionionde avsnittet fick vi möjligheten att prata med Louise Aronsson och Mårten Granlund från Föreningen Tilia, som en ideell organisation som arbetar både stödjande och med påverkansarbete när det kommer till ungas psykiska hälsa. Louise och Mårten arbetar tillsammans med Tilia nya gymnasiesatsning vars syfte är att ge kunskap om och…